Všeobecné obchodní podmínky

Prodejce a kupující

Prodejcem a provozovatelem služby je společnost RJ CYCLING s.r.o., IČ 28718305, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu C, vložce číslo 28509. Zákazníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která s prodejcem uzavře kupní smlouvu.

Objednávka zboží

Zboží je možno poptat / objednat následujícími způsoby:

  • osobní návštěvou v půjčovně a servisu v Hubertově 231/2 v Liberci
  • vzdáleným přístupem prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky

V případě objednávky prostřednictvím www stránek se po odeslání odešle kopie objednávky na zadaný e-mail. Po obdržení objednávky prodejce zákazníkovi potvrdí objednávku emailem a upřesní termín a podmínky dodání zboží. Telefonický kontakt a potvrzení objednávky se vztahuje pouze pro objednávku elektrokola.

Platební možnosti:

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží (doporučujeme) Hubertova 231/2, Liberec
  • platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury
  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou na adresu uvedenou zákazníkem

Ceny zboží jsou smluvní.

Přeprava a doručení zboží

Zboží je zákazníkovi doručeno na dobírku Českou poštou nebo některou spediční firmou. Zboží je expedováno v kartónovém přebalu (kola), nebo v papírové krabici (příslušenství), společně s prodejním dokladem (fakturou) a záručním listem. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravců. Pokud je hodnota nakoupeného zboží vyšší než 5000 Kč bez DPH, náklady na přepravné a balné hradí prodejce. Pokud je zásilka doručená přepravcem viditelně poškozena, zákazník zboží nepřevezme a s dopravcem sepíše zápis o škodě (popis vad vedoucích k nepřevzetí zboží) a je povinen neprodleně kontaktovat prodejce. Nepřijme-li zákazník nepoškozenou objednanou zásilku a způsobí tím provozovateli škodu za marně vynaložené náklady na poštovné či dopravné a balné, bude tato vymáhána občanskoprávní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (doporučeně poštou, nebo e-mailem na info@elbikes.cz) dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní zboží v nepoškozeném původním obalu, bez známek užívání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem. Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží, na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

Záruční lhůta a reklamace

Záruční lhůta na zboží počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem a činí 24 měsíců od data prodeje, s výjimkou bateriových článků, na které se vztahuje záruka 6 měsíců od data prodeje. V Záručnímu listu, který je přiložen ke zboží jsou uvedeny závady, které je možné reklamovat a detailní podmínky pro uplatnění záruky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pro uplatnění reklamace je třeba dopravit zboží na adresu prodejce, nebo na adresu záručního servisu. K reklamaci je nutné doložit doklad o nákupu zboží, originál potvrzeného záručního listu a popis závady včetně podpisu zákazníka. Pokud se na reklamovanou závadu vztahuje záruka, budou náklady vynaložené na přepravu v souvislosti s uplatněnou reklamací zákazníkovi nahrazeny.

Reklamační řád je vystaven v místě prodeje a je veřejně dostupný na adrese www.elbikes.cz

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci formuláře na WWW stránkách prodávajícího dává kupující souhlas se shromažďováním a archivováním těchto údajů. Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. 

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www stránkách prodejce (www.elbikes.cz). Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, pro zákazníky s IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05. 2011.